loading

Nhà máy cung cấp nước sạch

Công suất: 7.000 mét khối/ngày đêm

Tiêu chuẩn nuớc cấp theo QCVN 01-1:2018/BYT

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Zalo
Hotline
Messenger