loading

Nhà máy xử lý nước thải tập trung


Công suất: 7.500 mét khối/ngày đêm

Xử lý nuớc thải đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT
Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Zalo
Hotline
Messenger