loading

INDECO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sáng ngày 16/02/2023, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh (INDECO) đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có Ông Tạ Quốc Dũng - Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn khu kinh tế; cùng toàn thể nhân viên, người lao động.

Hội nghị người lao động năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2023. Người lao động tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2022. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế hội nghị hội thảo; … từ đó để tổng hợp, kiện toàn, hoàn thiện các Quy chế phù hợp với tình hình mới thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

Thay mặt ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ông Nguyễn Vĩnh Lịch – Chủ tịch công đoàn công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn khu kinh tế ghi nhận những kết quả mà INDECO đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các đóng góp an sinh xã hội trong năm 2022. Đồng thời mong muốn, trong năm 2023, công ty tiếp tục có những giải pháp cụ thể trong hoạt động kinh doanh cũng như quan tâm hơn nữa tới các chính sách đối với người lao động.

Phát biểu bế mạt hội nghị Ông Tạ Quốc Dũng - Tổng Giám đốc đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn khu kinh tế. Đồng thời biểu dương toàn thể người lao động trong năm qua đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; động viên người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ khí hóa, robot hóa và công nghệ 4.0 ... nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2023.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận