loading

QUY CHUẨN VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TỪ NGÀY 01/04/2024

Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" tại Thông tư 56/2023/TT-BCA.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy - QCVN 03:2023/BCA” quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng cháy, chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

Theo Quy chuẩn này, hệ thống báo cháy tự động bao gồm các bộ phận cơ bản như sau: Trung tâm báo cháy tự động, đầu báo cháy tự động, hộp nút ấn báo cháy, nguồn điện. Tùy theo yêu cầu hệ thống báo cháy tự động còn có các bộ phận khác nhau như module, các thiết bị truyền tín hiệu, giám sát.

Thiết bị cung cấp năng lượng cho các đầu báo cháy tự động và thực hiện chức năng:

- Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy chỉ thị nơi xảy ra cháy;

- Có thể truyền tín hiệu phát hiện cháy qua thiết bị truyền tín hiệu đến nơi nhận tin báo cháy hoặc/ và đến các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tự động;

- Kiểm tra sự làm việc bình thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, chập mạch;..

(nguồn luatvietnam.vn). xem tiếp theo

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận