loading

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Các dự án xây dựng khi được tiến hành xây dựng đều được thực hiện theo một tiến trình, trình tự nhất định. Và Nhà nước luôn thể hiện vai trò quản lý của mình trong các hoạt động xây dựng, trong đó có hoạt động quản lý trật tự xây dựng. Quản lý trật tự xây dựng hiện được quy định khá cụ thể chính vì thế ngày 20/09/2022 UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quản lý trật tự xây dựng là sự tác động mang tính đồng bộ, có chủ đích của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đến các chủ thể tham gia vào các hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo cho các hoạt động xây dựng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý trật tự xây dựng là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng; bằng những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của đô thị nói riêng và của nhà nước nói chung, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng quản lý mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn đô thị theo đúng trật tự, đảm bảo nguyên tắc, quy tắc và mỹ quan, môi trường đô thị. xem tiếp theo 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận