loading

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Các dự án xây dựng khi được tiến hành xây dựng đều được thực hiện theo một tiến trình, trình tự nhất định. Và Nhà nước luôn thể hiện vai trò quản lý của mình trong các hoạt động xây dựng, trong đó có hoạt động quản lý trật tự xây dựng. Quản lý trật tự xây dựng hiện được quy định khá cụ thể chính vì thế ngày 20/09/2022 UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quản lý trật tự xây dựng là sự tác động mang tính đồng bộ, có chủ đích của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đến các chủ thể tham gia vào các hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo cho các hoạt động xây dựng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý trật tự xây dựng là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng; bằng những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của đô thị nói riêng và của nhà nước nói chung, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng quản lý mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn đô thị theo đúng trật tự, đảm bảo nguyên tắc, quy tắc và mỹ quan, môi trường đô thị. xem tiếp theo 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

 1. 555

 2. 555

 3. 555

 4. 555

 5. 555

 6. 555

 7. 555

 8. 555

 9. 555

 10. 555

 11. 555

 12. 555

 13. 555

 14. 555

 15. 555

 16. 555

 17. 555

 18. 555

 19. 555

 20. 555

 21. 555

 22. 555

 23. 555

 24. 555

 25. 555

 26. 555

 27. 555

 28. 555

 29. 555

 30. 555

 31. 555

 32. 555

 33. 555

 34. 555

 35. 555

 36. 555

 37. 555

 38. 555

 39. 555

 40. 555

 41. 555

 42. 555

 43. 555

 44. 555

 45. 555

 46. 555

 47. @@jw4hO

 48. 555

 49. 1'"

 50. 555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Viết Bình luận