loading

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

 

Số: 222 /0320/TB-VP           Trảng Bàng, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Trảng Bàng

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Covid-19 gây ra, để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất tại Doanh nghiệp nói riêng và khu công nghiệp Trảng Bàng nói chung, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh thông báo đến toàn thể Quý Doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: Từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020 tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam.

Do vậy, để tăng cường việc phòng chống dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, tránh sự lây lan có nguồn gốc từ nước ngoài như hiện nay, đề nghị các Doanh nghiệp tăng cường công tác phòng chống, hạn chế các đối tác, khách hàng vào khu công nghiệp là người nước ngoài hoặc khách hàng đến từ vùng dịch.

Chúng tôi rất cần sự chung tay phối hợp của các Doanh nghiệp để công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp Trảng Bàng đạt được kết quả tốt.

Trân trọng.

Nơi nhận:
 Như trên;
-  Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                             Tã Quốc Dũng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

  1. This observation could explain our above conclusion that Wnt pathway play critical roles in CVSC self renewal, and suggesting that maturing columnar cells function to provide Wnt ligand to anchor the CVSC at an undifferentiated status lasix for pneumonia

  2. https://oscialipop.com - Cialis 125 Tab Sandoz Aneznd where to buy cialis Jxhxfz Generic Cialis Los Vegas Bdsfdk https://oscialipop.com - Cialis Lsvsoc Clomid Mois Ovulation

Viết Bình luận