loading

Tin tức

Indeco tiếp tục đầu tư hạ tầng để phục vụ tốt nhà đầu tư

Indeco tiếp tục đầu tư hạ tầng để phục vụ tốt nhà đầu tư

Thứ Hai, 04/04/2016

Năm 2008 Indeco đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m 3 /ngày.đêm, tiếp nhận nước thải của các xí...