loading

Tin tức

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ Tư, 25/05/2016

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, vui lòng xem tại đây

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thứ Hai, 25/04/2016

                 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng...

Indeco tiếp tục đầu tư hạ tầng để phục vụ tốt nhà đầu tư

Indeco tiếp tục đầu tư hạ tầng để phục vụ tốt nhà đầu tư

Thứ Hai, 04/04/2016

Năm 2008 Indeco đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m3/ngày.đêm, tiếp nhận nước thải của các xí nghiệp đã qua...