loading

"TRUYỀN" MÀ CHƯA "THÔNG" CẦN DẪN LỐI THÔNG TIN HIỆU QUẢ VÀ ĐÚNG CÁCH

Trong một thế giới ngày càng phức tạp và đa dạng, khả năng trao đổi thông tin tương tác trong một tổ chức, doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt đúng cách và hiểu đúng ý là một thách thức không nhỏ. Mặc dù có nhiều chủ trương đúng đắn, chính sách định hướng tốt, giải pháp hay, việc làm giỏi, và dù thông tin được truyền đạt một cách toàn diện và cẩn thận, nhưng vẫn có một phần số người (không phải số ít) không thể hiểu hoặc có thể không muốn hiểu. Vậy, nguyên nhân xuất phát từ đâu!? Có thể là do chúng ta đang “truyền” thông tin mà không đảm bảo rằng thông tin đó được “thông” hiểu một cách tốt nhất... Xem tiếp theo (nguồn Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc)

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận